Terschelling, een profielschets
Terschelling is het middelste Nederlandse Waddeneiland. Sinds enkele eeuwen heeft de mens de centrale lig­ging van Terschelling benut. Voorheen beschutte de Dellewalbaai - de enige natuurlijke baai van Nederland - de vissers- en handelsschepen tegen woeste stormen en slecht weer. Nu weten duizenden watertoeristen zich veilig in de mooie passantenhaven. Ook het eiland zelf met zijn eigen sfeer, natuur en landschap is erg in trek bij toeristen. Daarmee zijn drie belangrijke zaken van het eiland genoemd: de zee, het toerisme en de natuur.

De zee
Door de goede ligging aan het zeegat 't Vlie profi­teerde Terschelling van de opkomst van de Hanzesteden rond de Zuider­zee. Later was het verbonden met Amsterdam en de Compagnie­ën. Uit die tijd komen de initiatieven voor een eigen vuurtoren en loodsdiensten. De goede betrekkingen die Terschelling onderhield met de handelsvaart en de visserij resulteerde in 1875 in de oprich­ting van de zeevaartschool­ Willem Barentsz. Hierdoor en door de centrale ligging van het eiland zijn er belangrijke nauti­sche diensten op het eiland gevestigd, zoals de vaarwegmarkeringsdienst, de Kust­wacht en de verkeerscentrale Brandaris, die ook de centrale Meldpost Wadden­zee is.
 
Enkele cijfers
Het inwonersaantal van 4.732 inwoners (peilingsdatum: 1 januari 2010) is, gelet op de totale opper­vlakte van de gemeente, niet echt groot. De oppervlakte van de gemeente Terschelling bedraagt totaal 67.400 ha (8.935 ha land en binnenwater en 58.465 ha zee). Het grootste gedeelte hiervan is Waddenzee.

Ligging en verbindingen
Terschelling wordt in het Noorden begrensd door de Noordzee en aan het Zuiden door de Waddenzee. De dichtst bij zijnde haven aan de vaste wal is in de Friese Plaats Harlingen. Deze haven­plaats ligt hemelsbreed ongeveer 25 km van Terschelling en via de vaargeulen circa 35 km.

Het weer
Het eilandklimaat is niet Neder­lands. Gemiddeld schijnt de zon op het eiland tweemaal zo vaak als in de rest van Nederland. Er is uiteraard wel meer wind. Maar die laat regenbuien snel overdrij­ven en geeft het eiland haar schone lucht. De langzaam veranderende temperatuur van het Noordzeewater is het hele jaar door voelbaar. De winters zijn zacht en sneeuwrijk. Het voorjaar is zonnig en groeizaam. De zomer koeler dan op het vaste land maar met veel zon. De herfst is lang met een prachtige lauwwarme septembermaand en mooi en geurig tot in oktober. Pas de novemberstormen maken daar een einde aan.

Waterwegverbindingen/scheepvaart
De vaartijd van Harlingen naar Terschelling bedragt plusminus twee uur. De vaartijd van de sneldienst is plusminus drie kwartier. Op enkele veerdiensten wordt ook het buureiland Vlieland aangedaan